Tranh Quilling Thư Pháp Cha Mẹ Cánh Sen

600.000 

Kích thước:

  • Tổng thể: ngang 8cm, dài 51cm.
  • Nội dung: ngang 6.5cm, 39.5cm.
  • Độ dày khung tranh: 5cm