Tranh Giấy Xoắn Phật Quan Thế Âm Bồ Tát

550.000 

Kích thước:

  • Tổng thể: ngang 31cm, dài 40cm.
  • Nội dung: ngang 19cm, dài 28cm.
  • Độ dày khung tranh: 3cm