Flip book element

Tranh Quilling CHỮ SEN THƯ PHÁP- HOA SEN 3D

900.000 

Kích thước:

 • Tổng thể: ngang 44.5cm, dài 54.5cm.
 • Nội dung: ngang 27cm, 37.5cm.
 • Độ dày khung tranh: 5cm
Đọc tiếp

Tranh Quilling Thư Pháp CHA MẸ Và ĐÔI CHIM CÒ

600.000 

Kích thước:

 • Tổng thể: ngang 51cm, dài 8cm.
 • Nội dung: ngang 6.5cm, dài 39.5cm.
 • Độ dày khung tranh: 3cm
Đọc tiếp

Tranh Quilling Thư Pháp CHA MẸ HOA CAM

650.000 

Kích thước:

 • Tổng thể: ngang 33cm, dài 49cm.
 • Nội dung: ngang 21cm, dài 37cm.
 • Độ dày khung tranh: 3cm
Đọc tiếp

Tranh Quilling TÌNH MẪU TỬ

550.000 

Kích thước:

 • Tổng thể: ngang 31cm, dài 38cm.
 • Nội dung: ngang 16.5cm, dài 19.5cm.
 • Độ dày khung tranh: 3cm
Đọc tiếp

ĐỨC MẸ VÀ CHÚA TRỪU TƯỢNG

650.000 

Kích thước:

 • Tổng thể: ngang 30.5cm, dài 40cm.
 • Nội dung: ngang 20cm, dài 29.5cm.
 • Độ dày khung tranh: 3cm
Đọc tiếp

Tranh Quilling Phúc Lộc Thọ

2.500.000 

Kích thước:

 • Tổng thể: ngang 39cm, dài 39cm.
 • Nội dung: ngang 28cm, dài 28cm.
 • Độ dày khung tranh: 5cm
Đọc tiếp

Tranh Giấy Xoắn Phật Quan Thế Âm Bồ Tát

550.000 

Kích thước:

 • Tổng thể: ngang 31cm, dài 40cm.
 • Nội dung: ngang 19cm, dài 28cm.
 • Độ dày khung tranh: 3cm
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.