Trang web này được điều hành bởi Gotogate International AB thuộc Tập Đoàn Etraveli. Các công ty trong Tập Đoàn Etraveli xử lý nhiều loại dữ liệu cá nhân, ví dụ như tên, địa chỉ email và thông tin liên quan đến du lịch khác trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ. Do đó, chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật dữ liệu và tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ dữ liệu. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập về quý vị khi quý vị sử dụng trang web này, cũng như cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của quý vị. Quyền riêng tư của quý vị quan trọng với chúng tôi vì vậy dù quý vị mới sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay là người dùng lâu năm, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu các thông lệ của chúng tôi – và liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

Etraveli Group AB, số đăng ký 556584-4684 (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) được gọi là “đơn vị kiểm soát dữ liệu” về dữ liệu cá nhân của quý vị và do đó chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của những việc chúng tôi làm với dữ liệu cá nhân của quý vị.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Thông thường, loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập là thông tin chúng tôi cần để cho phép quý vị sắp xếp và đặt chỗ chuyến du lịch của mình. Thông tin này bao gồm các thông tin như họ và tên, ngày sinh, số điện thoại và địa chỉ email của quý vị. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi phải nhận được để có thể giúp quý vị sắp xếp chuyến du lịch mà quý vị đã đặt qua trang web của chúng tôi là dữ liệu duy nhất bắt buộc phải cung cấp. Tùy thuộc vào loại dịch vụ du lịch quý vị sử dụng, chúng tôi cũng có thể thu thập mã số khách bay thường xuyên, thông tin về các yêu cầu về chế độ ăn uống và các vấn đề sức khỏe (nếu có) của quý vị cùng các thông tin chi tiết khác liên quan đến việc sắp xếp chuyến du lịch của quý vị hoặc thông tin được yêu cầu bởi một nhà cung cấp dịch vụ du lịch khác (chẳng hạn như hãng hàng không và khách sạn). Đây không phải là danh sách đầy đủ. Nếu quý vị gọi cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu quý vị cung cấp trong khi gọi. Như quý vị có thể thấy bên dưới, các cookie của chúng tôi cũng thu thập một số thông tin.

Nếu quý vị đặt chỗ trước cho người khác thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu dữ liệu cá nhân của người đó. Trong những trường hợp đó, chúng tôi mong quý vị sẽ thông báo cho các cá nhân đó về chính sách quyền riêng tư này.